Đồng Tháp: Đề nghị lập hồ sơ Khu di tích Gò Tháp để xem xét, công nhận là di sản văn hóa thế giới

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận