Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại Khách sạn Hà Nội Daewoo

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận