Sức bật từ một vùng đất di sản

(DL)- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư vào việc phát triển du lịch quan trọng là quyết sách mang tính chiến lược, xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam)…

  • Phát triển du lịch gắn với di sản ở Nam Trung bộ: “Chẳng ai có thể làm thay…”

    08/04/2012

    (DL) - Di sản văn hóa là sản phẩm quan trọng nhằm phát triển du lịch, đặc biệt khi nó được quan tâm, bảo vệ và phát huy những giá trị tiềm ẩn. Việc liên kết giữa di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh ở mỗi địa phương để tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn, là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch” do UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức, vừa diễn ra tại Phú Yên.

  • Di sản văn hóa Nam Trung bộ một trong những tiền đề để phát triển Du lịch biển

    29/03/2012

    (DL) - Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ 2011 tổ chức tại Phú Yên, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế” vào ngày 2/4/2011 tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.