Ký ức tỏa sáng muôn đời

(DL) - Trong chương trình Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần V/2012, bạn bè bốn phương sẽ cùng nhân dân Bắc Giang vinh dự đón nhận Bằng công nhận Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO, Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế và Quyết định công nhận 16 xã thuộc huyện Hiệp Hòa là An toàn khu II (ATK II).