Ngôi đình Thần tồn tại hơn trăm năm sắp biến mất

Nhiều lễ hội “Đình là nơi linh thiêng thờ Thần Hoàng khai phá ra vùng đất An Lợi Đông, do vậy, nhân dân địa phương  đều đến đình cúng đại Lễ Cầu An vào ngày 16/1 và vào ngày 16/10 cúng Lễ Cầu Bông. Ngoài ra, còn nhiều lễ hội khác hết sức phong phú.