“Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” sẽ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

(DL) - Vừa qua, UBQG UNESCO Việt Nam, Bộ VHTTDL đã đệ trình lên Tổ chức UNESCO hồ sơ công nhận "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.