Lễ hội đặc sắc tháng sáu âm lịch

Báo Du lịch xin giới thiệu tới bạn đọc một số lễ hội dân gian đặc sắc tháng 6 âm lịch: Hội đình Quan Lạn (xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh);Lễ hội làng Chí Long (xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Lễ hội làng Đức Bác (xã Đức Bác, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Lễ nhập Hạ ( từ 15/6 -15/9 ÂL của đồng bào Khmer - Nam bộ)