Trở lại vụ việc “Ngôi đình Thần tồn tại trăm năm biến mất”: “Danh chính, ngôn thuận” không được thừa nhận!

Báo Du lịch số 37, ra ngày 5/9/ 2013 đăng bài “Ngôi đình Thần tồn tại hơn trăm năm sắp biến mất” (tọa lạc tại bờ rạch 11, sau đồn Cá Trê, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM) phản ánh ngôi đình được vua Tự Đức sắc phong Thần vào năm 1852 đang có nguy cơ biến mất, khi nơi đây xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.