Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Du lịch Hoài niệm

Sinh thời, mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm đến sự phát triển của Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội nói riêng.

hiv prevention picture of hiv hiv aids cure