Hội nghị lần thứ 4 Hiệp hội Bảo tàng quốc gia châu Á

Ngày 8/10 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam- Hà Nội, Hội nghị thường niên mở rộng Hiệp hội Bảo tàng quốc gia châu Á lần 4 (ANMA4) đã chính thức khai mạc. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên, lãnh đạo các Bảo tàng các quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Cam pu chia, Lào, Ấn Độ, Indonesia,...