Lễ hội làng rau

Sáng mồng 6 Tết Giáp Ngọ, làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội Cầu Bông đầu năm mới.