632

Đồng Tháp: Đề nghị lập hồ sơ Khu di tích Gò Tháp để xem xét, công nhận là di sản văn hóa thế giới

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ VHTTDL đề nghị xem xét, chấp thuận cho tỉnh Đồng Tháp tham gia lập hồ sơ Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp để đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc vinh danh là di sản văn hóa thế giới.