2661

Trên 2 triệu lượt khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong năm 2019

Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, cho biết: Năm 2019, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón tiếp hơn 2 triệu lượt khách tham quan trong nước và quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 45,7 tỷ đồng.