480

Bảo tồn Di tích lịch sử QGĐB Chiến trường Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 1220/TTg-KGVX gửi các Bộ VHTTDL, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng; UBND tỉnh Điện Biên; Trung ương Hội CCB Việt Nam; Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt – Pháp về việc thực hiện bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích lịch sử QGĐB Chiến trường Điện Biên Phủ.