743

Hải Dương: Văn miếu Mao Điền xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 12/3-2017, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khánh thành hệ thống Bia tiến sĩ, đồng thời Công bố Quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam cho di tích Văn miếu Mao Điền đúng vào dịp khai hội mùa xuân tại đây.