Đền Cửa Ông đón nhận “Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận