Nổi bật
716

Ninh Thuận: Bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng

Vừa qua, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Phước tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng. Chương trình nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân bản địa, qua đó góp phần tăng hiệu quả chất lượng phục vụ của nguồn nhân lực du lịch.