Nổi bật
441

Liên kết đào tạo với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hợp tác đào tạo với những hệ thống khách sạn lớn, hợp tác cùng công ty lữ hành, thực hành tại doanh nghiệp trở thành một phần chương trình học bắt buộc của sinh viên khoa Du lịch (Viện ÐH Mở), giúp tăng cường tích lũy kiến thức, rút ngắn khoảng cách thực tế cho sinh viên. Ðây là chia sẻ của TS Vũ An Dân, Chủ nhiệm khoa Du lịch.