Nổi bật
709

Đào tạo các ngành về du lịch đã có cơ chế đặc thù

Ngày 20/10, Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 4929/BGDĐT- GDĐH về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch.