Nổi bật
1277

Đề xuất thành lập hội đồng kỹ năng nghề cho ngành Du lịch

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo về Hội đồng kỹ năng nghề cho ngành Du lịch do Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức mới đây tại Hà Nội.

late pregnancy termination abortions nyc abortions nyc