Nổi bật
1146

Khách sạn Shearaton Hà Nội triển khai “Tháng hướng nghiệp Starwood”

Bà Nguyễn Thị Huyền, đại diện truyền thông của khách sạn Shearaton Hà Nội cho biết, Shearaton Hà Nội là một trong 250 khách sạn của tập đoàn Starwood sẽ tham gia vào “Tháng Hướng nghiệp Starwood” diễn ra từ ngày 10/ 6 đến ngày 9/7 trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sự kiện này là một chương trình thu hút đươc nhiều sự quan tâm trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2012 đến nay.

late pregnancy termination west-bot.com abortions nyc