Nổi bật
1398

Đà Nẵng: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ các cơ sở lưu trú

Từ ngày 28-30/10, Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú cho gần 50 người là những nhà quản lý trong các cơ quan Nhà nước, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.