Nổi bật
589

Điện Biên: Bồi dưỡng kiến thức quản lý về du lịch

Từ ngày 19 - 21/11, Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch. Dự lớp tập huấn có 50 công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo và viên chức Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.