Đà Nẵng: Năm 2018, sẽ xây dựng các đề án, cơ chế chính sách phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận