Nổi bật
3136

Hải Dương khai thác du lịch giáo dục: Hướng đi hiệu quả

Các di tích văn hóa - lịch sử gắn bó với sự học trên địa bàn tỉnh Hải Dương có sức hút rất lớn với đối tượng học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. Thế mạnh này đang được phát huy khá hiệu quả song vẫn cần thêm những sự đầu tư.