Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận