Cố vấn đổi mới sáng tạo đại sứ quán Australia Kelly Strzepek: Australia hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam phát triển du lịch trong kỷ nguyên số

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận