Chuyển đổi mô hình quản lý để khai thác, phát triển du lịch có hiệu quả tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận