Nổi bật
6037

Du lịch- Động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2015, ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua lịch sử 55 năm trưởng thành và phát triển. Trong quãng thời gian đó đã ghi nhận nhiều bước thăng trầm của ngành gắn với bối cảnh phát triển chung của đất nước. Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của ngành Du lịch đã góp phần mang lại một số thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch ngày càng được nhiều du khách quốc tế biết đến.

late pregnancy termination abortions nyc abortions nyc