Nổi bật
3172

Du lịch Việt Nam cần thêm nhiều bứt phá theo tinh thần nghị quyết 92/NQ-CP

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, có tác động lan tỏa và tạo động lực tích cực cho phát triển và tái cơ cấu kinh tế-xã hội, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động.