Nổi bật
1445

TP.HCM: Đội nắng đi làm hộ chiếu, chuẩn bị du lịch hè

Từ đầu tháng 5 đến nay, rất đông người dân thành phố đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Cảnh dòng người xếp hàng dài nhiều tiếng đồng hồ để chờ được làm hộ chiếu diễn ra phổ biến, các cán bộ tại đây đều phải làm việc “hết công suất” để giải quyết nhanh cho người dân.