Chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị du khách quốc tế

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận