Cần Thơ: Ưu tiên phát triển thị trường khách du lịch Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận