Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận