Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để phát triển sự nghiệp VHTTDL

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận