Bộ VHTTDL sẽ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận