Bộ VHTTDL đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận