Bế mạc Đại hội đồng IPU-132: Thông qua Tuyên bố Hà Nội

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận