Bầu bổ sung hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận