Bảo đảm an toàn du khách: Phải phân cấp mạnh hơn cho cơ sở

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận