7 tháng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9,7 triệu.

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận