36 tài liệu, 22 hiện vật về Chiến dịch Điện Biên Phủ được trao tặng

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận